Nasz zespół

 
Radcowie prawni i adwokaci          
 
dr Maciej Derejczyk
 
» radca prawny –  autor dwudziestu dziewięciu publikacji (w tym również zamieszczonych w bibliografii prawniczej PAN), Przewodniczący Sądu Arbitrażowego działającego przy Stowarzyszeniu Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce, Wiceprezes Reason Service Sp. z o.o., wykonywał czynności pomocy prawnej m.in. na rzecz Spółek grupy Generali, Faurecia i LG w Polsce i  poza granicami kraju
 
Anna Paczkowska-Derejczyk
 
» radca prawny - doświadczenie w zakresie obsługi Bankowości Spółdzielczej w ramach zatrudnienia w Kancelarii Prawniczej kompleksowo obsługującej GBW S.A., bezpośrednio wykonywała czynności obsługi prawnej na rzecz trzydziestu siedmiu BS SGB GBW SA, wykonuje czynności obsługi prawnej na rzecz Izby Celnej we Wrocławiu
 
Adrian Klepacz
 
» adwokat  - Partner  specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie samorządu terytorialnego i pragamtykach służbowych
 
Bartosz Szymkowiak
 
» radca prawny - Koordynator Zespołu Procesowego
 
Bartłomiej Leszczyński
 
» radca prawny
 
Aleksandra Joanna Engel
 
» radca prawny
 
Agnieszka Zubel
 
» radca prawny 
 
Marek Szydłowski
 
» radca prawny 
 
Piotr Salwa
 
» adwokat 
 
Tomasz Tarnawski
 
» adwokat 
 
Tadeusz Todorowski
 
» radca prawny 
 
Artur Nowicki
 
» adwokat
 
Bożena Górska
 
» radca prawny 
 
Nina Andrzejak
 
» radca prawny 
 
Iwona Katarzyna Kokoszyńska Szczepańska
 
» radca prawny 
 
Katarzyna Dziedzic - Stanczyk
 
» radca prawny 
 
Katarzyna Tomczak
 
» radca prawny 
 
Alicja Szydłowska
 
» radca prawny 
 
Magdalena Szydłowska
 
» radca prawny 
 
Dorota Słysz Pittner
 
» radca prawny 
 
 
 
Personel kancelarii     
 
Iwona Słomińska
 
» kierownik sekretariatu - magister prawa, której unikatowa praca magisterska zajęła drugie miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa i administracji, związana z kancelarią od początku działalności
 
 
Rafał Piotr Pątek
 
» asystent radcy prawnego - aplikant radcowski
 
Paulina Przysiuda
 
» asystent radcy prawnego - aplikant radcowski
 
 
Katarzyna Krauze
 
» asystentka radcy prawnego
 
 
Małgorzata Kuligowska
 
» asystentka radcy prawnego
 
 
Tomasz Ślusarek
 
» asystent radcy prawnego