Nasz zespół

 
Radcowie prawni i adwokaci          
 
dr Maciej Derejczyk
 
» radca prawny –  autor dwudziestu dziewięciu publikacji (w tym również zamieszczonych w bibliografii prawniczej PAN), Przewodniczący Sądu Arbitrażowego działającego przy Stowarzyszeniu Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce. Praktykuje w obszarze związanym z rynkiem usług medycznych. Wykonywał czynności pomocy prawnej m.in. na rzecz Spółek związanych z elektroenergetyką, jak i Spółek grupy Generali, Balcia, Faurecia i LG w Polsce i  poza granicami kraju
 
Anna Paczkowska-Derejczyk
 
» radca prawny - doświadczenie w zakresie obsługi Bankowości  i Bankowości Spółdzielczej. Wykonuje czynności obsługi prawnej na rzecz Krajowej Administracji Skarbowej
 
Adrian Klepacz
 
» adwokat  - Partner  specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie samorządu terytorialnego i pragamtykach służbowych
 
Bartłomiej Leszczyński
 
» radca prawny - Koordynator Zespołu Procesowego I
 
Tomasz Krzysztof Natkański
 
» radca prawny
 
Bartosz Szymkowiak
 
» radca prawny- Koordynator Zespołu Procesowego II
 
Przemysław Stadnicki
 
» radca prawny
 
Małgorzata Skalik
 
» radca prawny
 
Aleksandra Joanna Engel
 
» radca prawny
 
Agnieszka Zubel
 
» radca prawny 
 
Marek Szydłowski
 
» radca prawny 
 
Piotr Salwa
 
» adwokat 
 
Tomasz Tarnawski
 
» adwokat 
 
Tadeusz Todorowski
 
» radca prawny 
 
Artur Nowicki
 
» adwokat
 
Bożena Górska
 
» radca prawny 
 
Nina Andrzejak
 
» radca prawny 
 
Iwona Katarzyna Kokoszyńska Szczepańska
 
» radca prawny 
 
Katarzyna Dziedzic - Stanczyk
 
» radca prawny 
 
Katarzyna Tomczak
 
» radca prawny 
 
Alicja Szydłowska
 
» radca prawny 
 
Magdalena Szydłowska
 
» radca prawny 
 
Dorota Słysz Pittner
 
» radca prawny 
 
 
 
Personel kancelarii     
 
 
Iwona Słomińska
 
» kierownik sekretariatu - magister prawa, której unikatowa praca magisterska zajęła drugie miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa i administracji, związana z kancelarią od początku działalności
 
Katarzyna Krauze
 
» kierownik działu windykacji
 
Rafał Piotr Piątek
 
» opiekun kontraktów - asystent radcy prawnego - aplikant radcowski
 
Joanna Hendzel
 
» asystent radcy prawnego - aplikant radcowski
 
Małgorzata Kuligowska
 
» asystentka radcy prawnego
 
Tomasz Ślusarek
 
»  opiekun kontraktów - asystent radcy prawnego
 
Roman Sapa
 
» asystent radcy prawnego